Projev francouzského velvyslance při příležitosti udělení Řádu čestné legie Tomáši Prouzovi

Vážený pane státní tajemníku, milý Tomáši,

Dámy a pánové náměstci ministra,

Milí kolegové,

Dámy a pánové,

Milí přátelé,

Jsem velice rád a poctěn, že vás mohu dnes přivítat v Buquoyském paláci na tomto slavnostním setkání na počest Tomáše Prouzy.

Milý Tomáši, jsem obzvláště rád, že Vás mohu přivítat na francouzském území, abych Vám v přítomnosti Vaší rodiny, Vašich přátel, Vašich spolupracovníků, vyjádřil náš obdiv a vděk. Čestná legie, jak dobře víte, je nejvyšším francouzským státním vyznamenáním. Oceňuje mimořádnou životní dráhu, nadání, nasazení ve prospěch projektů, které Francie podporuje. A Vy toto všechno ztělesňujete.

Vaše profesní dráha je oslňující : jako rodák z Ostravy jste v 18 letech přišel do Prahy, abyste zde studoval ekonomii, diplomacii a žurnalistiku, obory, které Vás doprovázejí po celou Vaši kariéru.

V roce 2000 jste založil finanční portál Peníze.cz věnovaný osobním financím.  V roce 2004 jste se stal náměstkem ministra financí a měl jste na starost daňovou politiku, finanční služby, mezinárodní a evropské záležitosti. Byl jste tak prvním « panem Euro » v České republice a položil jste základy přistoupení vaší země k euru.

Poté co jste v roce 2006 opustil veřejné funkce jste spoluzaložil společnost zaměřenou na finanční poradenství. Už v roce 2007 jste se stal odborníkem Světové banky v Praze a v roce 2012 jste se přesunul do sídla této instituce ve Washingtonu. Po návratu do České republiky v lednu 2014, vám byl svěřen těžký úkol koordinovat evropskou politiku České republiky, posílit váhu České republiky v evropských institucích a hájit její zájmy.

Vaše nadání a schopnosti se projevily ve všech fázích Vaší profesní kariéry. Dovolte mi ale, abych se nyní více zaměřil na Vaši současnou funkci.

Milý Tomáši, Vy máte totiž onu málo vídanou schopnost skloubit obsah a formu.

Vaše neuvěřitelně přesná znalost i těch nejjemnějších nuancí evropských politik je ohromující, stejně jako Vaše schopnost proplouvat mezi meandry evropských rozhodovacích procesů. Máte smysl a schopnost nalézat kompromisní řešení, aniž byste jakkoli ztrácel ze zřetele obranu a prosazování zásadních zájmů své země. Dokázal jste vzít za své výzvy dnešní doby. Za všechny uvedu inteligentní města (Smart Cities), cirkulární ekonomiku, digitální agendu. Francie se plně ztotožňuje s prioritami, které jste si stanovil. Jste nesporně jedním z tvůrců jednoznačně proevropské politiky, kterou od začátku roku 2014 uplatňuje česká vláda.

Díky svým komunikačním schopnostem činíte Evropu srozumitelnou, pochopitelnou a lákavou. Potřebujeme více osobností jako jste Vy, abychom i další lidi přesvědčili, o čem jsme přesvědčeni my sami, a to, že naše budoucnost je Evropa.

Evropa, kterou představujete a podporujete Vy, to je Evropa, kterou mám rád. Evropa, jejímž hlavním cílem je blahobyt jejích občanů, Evropa pragmatická, Evropa rozumná, Evropa moderní, ukotvená v čase a ve svých tradicích, Evropa, která se nevzdává svých hodnot a svých zásad, Evropa sebejistá, Evropa střízlivá, vědomá si svých silných a slabých stránek, a která umí silných stránek využít a ty slabé se snaží korigovat.

Milý Tomáši, ve většině evropských diskuzí v mimořádně komplikovaném kontextu, poznamenaném krizemi, jste byl a nadále zůstáváte hlasem rozumu, umírněného přístupu, zdravého rozumu. Vězte, že tento hlas je ve Francii slyšet a je mu pozorně, se zájmem a s velkou radostí nasloucháno. Ostatně nejsme sami, kdo Vás pozorně sleduje : zcela nedávno Vás jeden velký český deník, který nebudu jmenovat, označil za jednoho ze šestice « neviditelných, kteří řídí Evropu ».

Vězte, že jsme také velmi vnímaví ke klíčové roli, kterou hrajete při přípravě realizace akčního plánu francouzsko-českého strategického partnerství. Obzvláště oceňujeme Vaše neúnavné úsilí o další prohloubení dialogu mezi našimi zeměmi v evropských otázkách. S Vašimi francouzskými kolegy, ať už se jedná o Harlema Désira nebo o Philippa Léglise-Costu, se Vám podařilo navázat a rozvíjet velmi úzké styky plné důvěry. Víme také, že výměny úředníků, které budou brzy zahájeny mezi Úřadem vlády a francouzskou administrativou pro evropskou koordinaci, Vám vděčí za mnohé.

Zde na velvyslanectví jsme měli možnost ocenit hloubku našich vztahů, a to začátkem roku, u příležitosti akce zasvěcené gastronomii a vínu. Vrcholně jste se tehdy obětoval a přijal nabídku stát se čestným hostem na této akci a « podstoupit » celovečerní ukázku toho, co představuje samu podstatu francouzské povahy. Koncem května pak jste se zde spolu s Harlemem Désirem zúčastnil slavnostního zahájení Eura 2016 ve  fotbale, i tehdy to byla (bezpochyby čistě náhodou) akce kolem gastronomie a vína. Vaše náklonnost k Francii šla ještě dál v roce 2015, kdy jste si den svých narozenin, 30. duben, vybral jako den setkání s Vašimi kolegy v Paříži. Doufám, že dort, který Vám připravil šéfkuchař ministerstva zahraničních věcí uspokojil Vaše očekávání.

Vězte, milý Tomáši, že obdivujeme Vaši schopnost obklopit se nejoslnivějšími zástupci mladé generace. Dnes Vás zde doprovází zástupci této mladé gardy, z nichž mnozí hovoří francouzsky, což přirozeně velmi oceňujeme.

Všechny tyto důvody, Vaše nasazení ve prospěch evropského projektu, ve prospěch francouzsko-českého přátelství, vedly prezidenta Françoise Hollanda k tomu, že Vás jmenoval rytířem Řádu čestné legie.

Nyní přístoupíme k předání insignií Řádu čestné legie.

Tomáši Prouzo, jménem prezidenta republiky a v souladu s mně svěřenými kompetencemi, Vás jmenuji rytířem Řádu čestné legie./.

 

Share