ROZHOVOR: Digitalizace musí být přirozenou součástí našeho světa, ne luxusem, který si mohou dovolit jen vybraní

VEŘEJNÁ SPRÁVA ONLINE  Tomáš Prouza, státní tajemník ČR pro evropské záležitosti a koordinátor digitální agendy ČR, hovoří mimo jiné i o prioritách pro nejbližší měsíce, dostupnosti internetu i o nutnosti komunikace s celým spektrem zájmových i profesních subjektů.

Jaké jsou vaše dojmy z prvních měsíců v nové funkci?
Zatím převažují pozitivní dojmy. Jsem přesvědčen, že koordinace se nám daří, což dokazují pravidelné schůzky se zástupci resortů, s ICT byznysem a hospodářskými a sociálními partnery, řadu nápadů přináší Asociace krajů i Svaz měst a obcí. Výsledky těchto schůzek jsme reflektovali i v aktualizovaném Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu. Ten je takovým mým jízdním řádem toho, co v rámci digitální ekonomiky budu dělat – s jasnými termíny a zodpovědností. Vláda ho bude schvalovat v říjnu. Řadu věcí z Akčního plánu najdete popsané na mém webu www.digiczech.eu.

Vaše role je především koordinační, ale jaké jsou hlavní priority pro nejbližší měsíce?
Ty jsou obsaženy právě v Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu. Ten odráží mých pět priorit – e-skills, e-commerce, e-government, e-bezpečnost a e-výzvy. V každé prioritě jsou rozpracována opatření, na něž se budeme s resorty soustřeďovat. Z těch nejbližších se jedná o úpravy legislativního procesu, aby lépe reflektoval digitální agendu nebo třeba přípravu strategie ČR ke službám tzv. sdílené ekonomiky. Dále se podílím na činnosti Iniciativy 202020, jejímž cílem je mapovat stávající i plánované služby e-governmentu tak, aby je občané měli shrnuté přehledně na jednom místě a hlavně abychom v e-governmentu přestali zaostávat za ostatními zeměmi EU.

Důležitá je určitě komunikace s jednotlivými svazy, asociacemi i profesními organizacemi typu ICT Unie nebo renomovanými experty. Daří se to?
Určitě se to daří. S ICT Unií spolupracujeme například právě na rozjezdu Iniciativy 202020 ke zlepšení dostupnosti služeb e-governmentu. Vnímám samozřejmě důležitost krajů a obcí České republiky v otázce digitální agendy. Proto chystáme roadshow po krajích, kde budeme s mým týmem představovat, v čem koordinace digitální agendy spočívá a co budu prosazovat v rámci svých priorit. V kontaktu jsme samozřejmě také se Svazem průmyslu a dopravy i Hospodářskou komorou a odbory a jsem rád, že se jejich experti podíleli na přípravě Akčního plánu.

Jedním z nebytných předpokladů postupné digitalizace je i lepší dostupnost internetu a kvalitnější infrastruktura, velmi drahá jsou stále mobilní data…
Národní plán pro rozvoj sítí nové generace musí být schválen do konce roku, abychom získali peníze. Na vládu má jít materiál Ministerstva průmyslu a obchodu na podzim, zatím probíhá kontrola dat o pokrytí, které nahlásili operátoři. Co se týče mobilních dat, přál bych si, abychom se v cenové dostupnosti dat a v poměru cena a objem dat rychle přiblížili ostatním vyspělým evropským zemím. Učit zákazníky, že využívání mobilních dat je až tou poslední možností, pokud nenajdou žádnou wi-fi síť, je podle mne ze strany operátorů krátkozraké rozhodnutí.

Jaké jsou vaše přání a cíle do nejbližší budoucnosti…
Přál bych si, aby digitalizace usnadňovala každodenní život nám všem bez ohledu na to, jestli jste z velkého města nebo vesnice a bez ohledu na to, jestli jste teenager, který si pořizuje občanský průkaz, nebo babička, která chce svým vnoučatům volat přes Viber či Skype do Austrálie. Digitalizace musí být přirozenou součástí našeho světa, ne luxusem, který si mohou dovolit jen vybraní.

Blíží se jubilejní 20. ročník konference ISSS. Využijete této akce k oslovení více než 2 tisícovek zástupců veřejné správy?
Na akci velmi rád vystoupím, pozvání přijal také pan premiér. Konferenci ISSS vnímám jako jednu z nejvýznamnějších událostí v oblasti e-governmentu. Navíc příští rok půjde o jubilejní ročník a bude se hodnotit jak můj první rok ve funkci digitálního koordinátora, tak činnost Iniciativy 202020, na které se podílím. Takže pevně doufám, že na ISSS budeme moci slavit úspěch.

 

Share