VIDEO: EU před klíčovým rozhodnutím o řešení migrační krize

Před Evropskou radou se sešli ministři vnitra EU, aby řešili kritickou situaci v oblasti migrace. O jejich jednání i postoji členských států před klíčovou Evropskou radou jsem mluvil v pořadu ČT24 Události, komentáře.

Share