V4: Proč Nord Stream II budí obavy

V únoru to bude rok, co Evropská komise představila plán na vytvoření energetické unie. Oproti představě mnohých se nejednalo o žádný revoluční projekt, ale spíše o způsob, jak již existující politiky a nástroje propojit a zajistit, aby se doplňovaly. Od vydání úvodního sdělení začal také proces zavádění celého konceptu do praxe. V létě Evropská komise přišla s návrhy na legislativní reformu dlouhodobě nefunkčního obchodu s emisními povolenkami a systému energetického štítkování. Zároveň oznámila své představy o budoucí roli spotřebitelů v energetice a vyhlásila veřejnou konzultaci k novému nastavení evropského trhu s elektřinou. Na podzim také dostal jasné kontury systém řízení energetické unie – tedy způsob, jak kontrolovat a harmonizovat dosahování cílů, které si EU a její státy vytyčily. 

Pomalu se vrší první rok existence energetické unie. Při této příležitosti Komise vyšla s historicky první zprávou o jejím stavu. Zpráva hodnotí, jak se zatím daří naplňovat pět dimenzí energetické unie a jaké z toho vyplývají úkoly do budoucnosti. My, státy Visegrádské skupiny, máme obavu především o stav první dimenze, která nese všeříkající název „energetická bezpečnost, solidarita a důvěra“. Všechny tři složky názvu jsou pro naše země mimořádně důležité. Solidaritu a důvěru považujeme za základ nejen energetické unie, ale také samotné evropské integrace.

Proto v nás budí obavy plán rozšířit plynovod Nord Stream, a rezignovat tak na solidaritu nejen s Ukrajinou, ale dokonce také se státy střední a východní Evropy. Naopak si myslíme, že být solidární s našimi sousedy je naší morální povinností, nad kterou nesmí převážit ryze ekonomické zájmy s nejistým výsledkem.

Již na okraj summitu na Maltě v listopadu jsme se shodli, že je třeba upozorňovat na principy, které je nutné během rozhodování o energetické infrastruktuře respektovat a také, že stav energetické unie je zásadní téma, které si zaslouží diskusi na Evropské radě. V tomto duchu se nese dopis, který se premiéři Visegrádu rozhodli adresovat předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Ceníme si toho, že naše iniciativa vzbudila ohlas a k našemu dopisu se rozhodlo připojit také Rumunsko.

Pevně věříme, že i další státy si uvědomují význam současné diskuse o budoucnosti energetické politiky, a že se na prosincové Evropské radě dočkáme zajímavé a přínosné diskuse. Mimo jiné tak splníme závazek z premiérského summitu v březnu, kdy jsme slíbili, že energetická unie bude naším pravidelným tématem, a že budeme evropskému společenství předkládat naší vizi, kam by se naše energetika měla ubírat.

 

Celé znění dopisu premiérů V4 na předsedu Evropské rady Donalda Tuska

Dear Mr. President,

the Energy Union, which is one of the flagship projects of the European Commission, has been fully endorsed by the European Council in March. From the onset, the EU has declared commitment to build an Energy Union based on competitive, low-emission, secure and well-integrated energy systems providing affordable energy.

We take note of the European Commission´s first Communication on the State of the Energy Union. It is an important step in the implementation of the Energy Union since it provides a very good opportunity to assess the progress and identify key issues that require specific political attention.

We appreciate that the European Commission recalls the need to take actions within the most urgent dimensions of the Energy Union. We particularly welcome the emphasis on energy security and diversification of energy sources, suppliers and routes. In this regard, we believe it is critically important that any future infrastructure projects are in compliance with the core principles of the Energy Union, including the EU Energy Security Strategy, as well as with the EU law.

Having this in mind, we propose to include the State of the Energy Union into the agenda and conclusions of the December European Council. This is also in line with the March European Council conclusions which say that the European Council will continue to give guidance with regard to the Energy Union.

Therefore, reflections on energy security and policy by the Heads of States and Governments would substantially contribute to reinforcement of the principles of the Energy Union.

Respectfully yours,

 

Bohuslav   S o b o t k a, Prime Minister of the Czech Republic

Viktor  O r b á n, Prime Minister of Hungary

Beata  S z y d ł o, Prime Minister of the Republic of Poland

Robert  F i c o, Prime Minister of the Slovak Republic

Dacian  C i o l o ș, Prime Minister of Romania

 

Share