Jmenování koordinátora digitální agendy

Současná vláda se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj digitální ekonomiky, k její podpoře se přihlásila již ve svém programovém prohlášení. Jedním z kritizovaných nedostatků, především ze strany sociálních a hospodářských partnerů, byla neexistence jednoho koordinačního místa. Místa, kam by se mohli partneři obracet se svými problémy, místa, které by fungovalo jako most mezi jednotlivými resorty a nejen mezi nimi, ale také mezi veřejnou a soukromou sférou, pokud jde o oblasti digitální ekonomiky.

V rámci debaty zaznívaly různé návrhy, jakým způsobem ke koordinaci vlastně přistoupit. Nakonec převážil názor zřídit roli koordinátora digitální agendy při Úřadu vlády, respektive pověřit touto funkcí mě, tedy rozšířit mé portfolio státního tajemníka pro evropské záležitosti o digitální problematiku.

Důvodů pro toto rozhodnutí je několik. Se svým týmem se digitální oblastí intenzivně zabývám již delší dobu, protože jde o velké celoevropské téma, které je i jednou z priorit současné Evropské komise. Digitál řešíme ale i na úrovni národní, jsme například autory Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu. Tento plán shrnuje na jedno místo plánovaná opatření vlády na podporu digitální ekonomiky. Navíc bavíme-li se o hlavní náplni koordinátora, kterou bude, jak již z názvu vyplývá, koordinace digitálních aktivit veřejné a soukromé sféry, Úřad vlády jakožto zastřešující a nadresortní instituce je k tomuto ideálním místem.

Digitál je bezpochyby oblastí s obrovským potenciálem, jež zcela prostupuje celou naší společností. Je nezbytné umět tuto agendu na národní úrovni dobře uchopit, udržet ji přehlednou a zvládnout ji úspěšně koordinovat. Základy pro digitální ekonomiku máme výborné, ale ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi máme na to, abychom byli mnohem dál.

Klíčové oblasti, na které se chci v roli koordinátora zaměřit, jsou zejména:

  • e-commerce přístupná, bezpečná a pohodlná
  • e-skills jako základ úspěchu v pracovním i soukromém životě v 21. století
  • e-government jednoduše dostupný a uživatelsky přívětivý
  • bezpečnost jak z pohledu ochrany dat, tak kybernetické bezpečnosti
  • využití nových příležitostí (jako jsou služby na bázi sdílená ekonomiky, online platforem či otevřená data)

Během léta představím e-priority uceleněji a podrobněji. Budou rozpracovány v závislosti na konzultacích s resorty a hospodářskými a sociálními partnery.

Share