Komentář Tomáše Prouzy: Šmejdy je zapotřebí postihovat přísněji. Zaslouží si to

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Společnost Stabil Energy dostala od Energetického regulačního úřadu dosud nejvyšší pokutu v historii za nekalé obchodní praktiky a protizákonné jednání se spotřebiteli. V jediném správním řízení bylo této společnosti prokázáno 1179 přestupků, ať už proti zákonu o ochraně spotřebitele nebo zákonu energetickému – a čtyři miliony pokuty jsou jasnou zprávou, že takové chování se už trpět nebude. Je to zároveň potvrzení, že debata posledních dní nebyla jen zbytečným rétorickým cvičením, ale že energetičtí šmejdi skutečně existují.

Pochybné obchodní praktiky spojené s vyvíjením agresivního nátlaku, používáním manipulativního a klamavého jednání či zneužíváním důvěry zákazníků ve férový přístup do naší společnosti nepatří. Vrhají špatné světlo na fungování celého trhu s energiemi a nabourávají poctivý a etický vztah mezi obchodníky a jejich zákazníky.

„Energošmejdi“ lidem nabízejí přechod k levnějšímu dodavateli energie. Praktiky převzali od dřívějších prodejců předraženého nádobí. Ti, co smlouvu podepíší, ovšem zaplatí mnohem více. A při snaze od smlouvy odstoupit hrozí lidem mnohatisícové poplatky či pokuty. Nejrizikovější je tzv. domovní prodej a podpis smlouvy mezi dveřmi.

Lze se setkat s triky s žárovkami a jinými dárky zdarma či s nepřiměřenými sankcemi při odstoupení od smlouvy. Ukazují se falešné průkazy nebo po domácku vytištěné vizitky. A důvěřiví lidé mají smůlu. O bezcharakternosti „šmejdů“ svědčí fakt, že nejčastěji cílí na seniory, kteří jsou při jednání s proškolenými podvodníky nejzranitelnější.

Že jde o problém opravdu zásadní, dokládá také fakt, že jen v roce 2017 řešil Energetický regulační úřad téměř 12 tisíc podání spotřebitelů proti nekalým obchodním praktikám a obdržel bezmála 150 návrhů na zahájení správního řízení. Je proto žádoucí najít co nejrychleji řešení současného stavu a zároveň zpřísnit postihy pro nekalé jednání. Autor je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Psáno pro deník E15.

Share