VIDEO: Představení Koncepce politiky ČR v EU

Česká vláda schválila Koncepci politiky ČR v EU. Jde o strategický dokument, který stanoví nový přístup České republiky k členství v Evropské unii spočívající v jasném definování českých zájmů. Koncepce obsahuje pět hlavních priorit České republiky v EU. Těmi jsou akceschopná společná obranná a bezpečnostní politika, prohlubování vnitřního trhu, efektivní čerpání EU fondů, společný postup proti daňovým únikům, příprava na vstup do eurozóny. Více ve videu z tiskové konference.

koncepce

 

Share