Vzkaz Evropě: aktivní a srozumitelné Česko

Před pár dny jsme zahájili další rok členství naší země v Evropské unii. I přesto, že nejde o kulaté výročí, není od věci reflektovat české působení v rámci Evropy a v této souvislosti definovat cestu směřování ČR v EU.

Hodnocení jsme se hodně věnovali vloni. Vzhledem k ruské agresi a událostem na Ukrajině jsme velmi ocenili bezpečnostní garance a podrobně jsme se věnovali i ekonomickým přínosům našeho členství. Evropská unie se stala nedílnou součástí nejen české politiky a hospodářství, ale také každodenního života občanů, když jsme díky jejím fondům vytvořili 72 tisíc pracovních míst a postavili jsme a rekonstruovali dva tisíce kilometrů silnic a železnic.

Zároveň je – i přes často proklamovanou údajnou českou euroskepsi – jasně vidět, že většina Čechů chce patřit do Evropy a nestát mimo. Aktuální průzkumy ukazují, že proevropská politika vlády mění pohled občanů na EU. Poprvé po mnoha letech více než polovina Čechů považuje účast v EU za prospěšnou.

Nyní je ale načase obrátit pozornost do budoucnosti. Měli bychom se podrobněji zamyslet nad našimi zájmy a cíli v rámci EU a také nad způsoby, jak jich efektivně dosáhnout. Pokud chceme být v Evropě úspěšnou a sebevědomou zemí, musíme našim unijním partnerům dokázat, že jsme aktivním a především srozumitelným členským státem. Jen konkrétní kroky ve světle pro aktivního a jasného kurzu nám umožní hrát v Evropě první ligu.

Vláda v souladu se svým programovým prohlášením schválila novou koncepci působení ČR v Evropské unii. Připravili jsme stručný strategický dokument, jenž definuje cíle a priority naší země v EU, stejně tak jako základní principy, kterými se budeme při naplňování koncepce řídit. Jelikož jsme si přáli, aby se v koncepci zrcadlil co možná nejreprezentativnější obraz působení ČR v EU, byli do jejich příprav zapojeni poslanci i senátoři, čeští europoslanci, sociální partneři i zástupci z řad akademiků a odborných think tanků.

Novou politiku naší země v Unii vnímá vláda jako pomyslný návrat do Evropy. Pokud chceme být v Evropě skutečně úspěšní, musíme být jako malá otevřená ekonomika součástí hlavního proudu evropské integrace. V ekonomické – ale i politické – oblasti je jádrem EU eurozóna. Příprava na přijetí společné měny je pro vládu jednou z klíčových priorit, a proto povede důkladnou veřejnou diskusi o dopadech členství v ČR v eurozóně a připraví prostor pro budoucí politické rozhodnutí o vstupu.

Vláda chce Unii bezpečnou, hospodářsky prosperující a také sociálně spravedlivou. ČR by měla být materiálně i duchovně ukotvena v jejím středu. Vláda bude proto podporovat lepší infrastrukturní propojení s okolními státy, vést informovanou veřejnou debatu o EU, či intenzivněji podporovat jazykovou vybavenost občanů jakožto předpokladu jejich úspěchu.

Ve světle současných proměn, kterými EU jako celek i její členské státy v posledním desetiletí procházejí, je zásadní definitivně začlenit ČR do epicentra evropské integrace. Evropa pro ČR představuje více než jen geografickou skutečnost. Pevné evropské ukotvení nemá jen ekonomický, ale také identitární rozměr. Pokud bychom hráli v Unii druhé housle, reálně by hrozilo, že bychom se projektu evropské integrace odcizili. A pokud by ČR ztratila vazby a ukotvení na Evropu, ztratila by i podstatu své vlastní identity.

psáno pro Lidové noviny

 

Share