Co obsahuje návrh Evropské komise na revizi Dublinského systému?

Evropská komise dnes zveřejnila legislativní návrhy na revizi Společného evropského azylového systému, které jsou zaměřeny na reformu Dublinského systému, rozšíření databáze Eurodac a částečné posílení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO). Tyto návrhy jsou dalším v řadě kroků směřujících ke společnému evropskému řešení současné migrační krize, o které ČR dlouhodobě usiluje. Na první pohled však návrh vyvolává smíšené pocity.

Na jedné straně byly vyslyšeny naše návrhy volající po posílení těch prvků společného evropského systému, které jsou funkční a jsou založeny na odpovědnosti, posílení efektivního fungování Dublinského systému a účinné ochraně hranic. Na druhou stranu však Komise do svého návrhu zahrnula některé elementy, které jdou proti pozici velké části členských států, včetně České republiky, naposledy vyjádřené na zasedání ministrů vnitra dne 21. dubna. Členské státy se shodly na tom, že pozornost je v současné situaci třeba věnovat primárně návrhům se širokou podporou, nikoliv štěpným tématům. I přes tento apel zahrnuje předložený návrh přerozdělovací mechanismus, který již několikrát nesmyslně rozdělil Evropu a navíc se ukazuje jako zcela nefunkční.

V dalších jednáních se musíme zaměřit především na efektivní rozpracování opatření, jež posilují princip odpovědnosti a směřují k posílení ochrany hranic a efektivnější výměně informací, jimiž jsou:

  • důraz na odpovědnost členských států na vnějších hranicích za azylové řízení;
  • rychlejší a efektivnější azylová procedura, včetně posuzování bezpečné země původu a realizace návratů;
  • prevence sekundárních pohybů migrantů;
  • důraz na bezpečnostní aspekty;
  • rozšíření databáze Eurodac na nelegální migranty a nezletilé [od 6 let] s cílem zlepšení jejich identifikace / zajištění nutné pomoci nezletilým bez doprovodu;
  • posílení mandátu agentury EASO za účelem prevence tzv. „asylum shopping“ a jednotného posouzení země původu (vhodně doplňující nově zřizovanou Evropskou pohraniční a pobřežní stráž) 

 

Naopak zásadním problémem zůstávají dva body předložených návrhů:

  • zřízení přerozdělovacího mechanismu [byť bude aktivován jen za jasně stanovených podmínek: při překročení 150% hodnoty průměrného počtu žádostí o azyl spuštěn relokační mechanismus vypočtený dle stejného klíče, tedy HDP a počtu obyvatel];
  • pravidelný finanční příspěvek při neúčasti v mechanismu [opt-out na 1 rok s možností prodloužení].

O navrhované reformě Dublinského systému také na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_en.htm.

 

Share