Prouza: Přenesení daňové povinnosti by znamenalo další administrativu pro podnikatele

Tlak premiéra Andreje Babiše na zavedení přenesené daňové povinnosti neboli takzvané reverse charge sílí a názory ekonomů na toto téma se různí. Shodují se, že může být účinným nástrojem proti karuselovým podvodům. Na druhou stranu mluví i o nepříjemnostech pro české podnikatele. „Šlo by o další administrativní zátěž, úpravu stávajících systémů – a to vše v situaci, kdy se podle státu výběr DPH zlepšuje,“ říká v rozhovoru pro deník E15 ekonom Tomáš Prouza.

Je potřeba v Česku zavádět plošný reverse charge?

V tuto chvíli není Česko nijak výrazně nad evropským průměrem rozdílu mezi očekávaným a skutečným výběrem DPH, je to dokonce naopak – podíl nevybraného DPH v ČR dlouhodobě klesá. Ministerstvo financí navíc dlouhodobě tvrdí, že riziko neplacení DPH výrazně kleslo díky zavedení kontrolních hlášení a dostupná čísla to potvrzují. Je tedy otázkou, proč reverse charge zavádět, zejména v situaci, kdy MF neprokázalo, že by v České republice nějak masivně dominovaly právě karuselové podvody.

Jaké dopady by mělo jeho zavedení na české podnikatele?

Šlo by o další administrativní zátěž, úpravu stávajících systémů – a to vše v situaci, kdy se podle státu výběr DPH zlepšuje. Pravidla pro zavedení reverse charge vyžadují, aby odhadovaný přínos ze zavedení plošného reverse charge převážil očekávané celkové dodatečné zatížení podniků a správců daně o minimálně pětadvacet procent a že jim zavedením reverse charge nevzniknou vyšší náklady, než v důsledku jiných kontrolních opatření. Předpokládám, že na to má ministerstvo financí nějakou analýzu, která by ta opatření kvantifikovala, abychom mohli vést věcnou debatu.

Uvažují některé státy EU o uplatnění nové směrnice?

Pokud v některém státě dochází k masivním karuselovým podvodům, mělo by to pro takovou zemi smysl. Česko ale takovou zemí zřejmě není – a bylo by dobře, kdyby k tomu ministerstvo financí zveřejnilo podrobnější data, pak by bylo jasno.

Právníci uvádějí, že zavedení reverse charge v Česku by vyžadovalo úpravu zákonů. Souhlasíte?

Rozhodně ano, minimálně zákon o DPH by se změnit musel.

Podařilo by se díky zavedení reverse charge omezit karuselové podvody?

Ano, proti karuselovým podvodům jde o účinnou zbraň, měli bychom si ale říct, zdali jsou dnes karuselové podvody největším zdrojem výpadku výběru DPH či jestli jsou problémy jinde. A také, jestli by náklady na reverse charge náhodou nepřevýšily příjmy.

Rozhovor pro deník E15.

Share