Smart Cities

Dámy a pánové, 

mé dnešní vystoupení je jedním z prvních ve funkci koordinátora digitální agendy, kterou mě vláda pověřila před necelým měsícem. A je myslím velmi symbolické, že je to u příležitosti akce, která velmi dobře ukazuje, jak mohou moderní technologie zjednodušit a zkvalitnit život lidem a zároveň výrazně zmodernizovat a zlevnit správu měst.

Po svém jmenování jsem definoval pět priorit, na které se chci primárně zaměřit. Jsou to e-skills, e-commerce, podpora a propagace e-governmentu, bezpečnost v prostředí internetu a nové fenomény, jako jsou sdílená ekonomika, online platformy a open data.

E-government přitom nevnímám jen jako úkol státní správy, ale vidím především velmi silnou roli starostů a hejtmanů, kteří digitalizaci veřejného prostoru mnohdy věnují větší pozornost než kdokoliv jiný. Starostové po celém Česku jsou v oblasti digitalizace často velice aktivní a jsou to především oni, kdo uvádí digitál do každodenní praxe. V modernizaci České republiky by proto měli hrát klíčovou roli a stát je musí umět podpořit. To vnímám jako jeden ze svých klíčových úkolů.

Jsem přesvědčen, že je v našem zájmu, aby města a obce měly ještě větší zájem se dále digitálně rozvíjet. V českých samosprávách se rodí výborné nápady a vznikají aplikace, které usnadňují každodenní život. Bohužel se ale často o nových nástrojích a možnostech ví pouze lokálně, a tyto chytré nápady tak nepřekračují hranice obcí a měst, kde už fungují. Inspiraci nemusíme hledat jen v Česku, ale také v zahraničí – třeba právě ve Francii, kde bezpochyby funguje celá řada dobrých projektů. Mezi našimi a francouzskými městy existuje zhruba sedm desítek dlouhodobých partnerství, v rámci kterých by mohlo a mělo docházet i ke sdílení dobré praxe v digitální agendě.

V následujících měsících se zaměřím na dvě velká témata – smart cities a Společnost 4.0. Ta spolu často souvisí a poukazují na fakt, že potřebujeme výrazně změnit ČR a jasně definovat cestu, kterou se vydáme.  Smutnou českou vlastností je neschopnost pochválit se. Rád bych to změnil a mnohem více připomínal úspěšně fungující projekty tak, aby inspirovaly ostatní municipality a posunuly je zase o kousek blíže ke vzniku tzv. chytrého města. Využívání moderních technologií městy tak, aby zlepšovaly kvalitu života svých obyvatel, je pro digitální stát základním stavebním kamenem. Koneckonců lidé v každodenním životě častěji potřebují zaplatit parkovné online než pořizovat online výpis z katastru.

Jsem rád, že nejen ve Francii, ale i u nás máme řadu zajímavých příkladů digitalizace provozu města a rád bych poděkoval všem odvážným starostům, kteří svá města nenechali fungovat podle modelů minulého století. Rád vidím, že roste počet měst, jako je Plzeň, Liberec či Brno, kde mohou cestující v městské hromadné dopravě platit bezkontaktní kartou. Bezhotovostní platby skrze mobilní aplikace, které každý den ocení řady lidí, se šíří i do dalších oblastí. V mnoha větších i menších městech (např. Holešov ve Zlínském kraji, Kyjov v Jihomoravském kraji) již můžeme zaparkovat a zaplatit přes svůj mobilní telefon.

Stejně tak můžeme přes aplikaci platit za půjčení kola. Bikesharing pomalu dobývá další a další česká města a získává stále více uživatelů. Už nyní je dostupný nejenom v Praze, ale i dalších velkých městech – Brně, Pardubicích, Hradci Králové, Olomouci nebo Českých Budějovicích. Vedle aplikací, které zjednodušují běžný život, je ale klíčová i elektronizace veřejné správy – a právě tady by mělo být jednoduché, aby se města vzájemně inspirovala, neboť úkoly ve veřejné správě mají stejné.

To, že digitalizace se může týkat i malých samospráv, dokazuje obec Grygov nedaleko Olomouce s pouhými 1500 obyvateli, která používá důmyslný informační systém pro občany postavený na vlastní SMS bráně. Svolávají se tak hasiči, členové místního zastupitelstva nebo občané dostávají informace o opravách či poruchách v obci. Systém na míru je postavený na open-source softwaru, který má tu výhodu, že jej můžou využít všechny obce, které o to mají zájem.

Možností, jak zjednodušit život Čechů prostřednictvím moderních technologií, je celá řada. Věřím, že české municipality jsou pro státní správu dobrým příkladem, jak se dá řada věcí dělat správně a příjemně. A doufám, že pro řadu zajímavých řešení vznikne základ na dnešní konferenci.

Projev na konferenci Smart Cities, Praha 13. června 2016

Share