Tomáš Prouza odchází z Úřadu vlády

Vážený pane předsedo vlády,

dovolte mi, abych Vás informoval, že jsem se ke 31. březnu 2017 rozhodl rezignovat na funkci náměstka Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky.

Bylo mi velkou ctí podílet se více než tři roky na realizaci našeho cíle vrátit Českou republiku tam, kam patří – doprostřed Evropy, mezi sebevědomé evropské země, které nestojí uraženě v koutě a nebojí se aktivně prosazovat to, co je v nejlepším zájmu jejich občanů. Jsem rád, že jsem mohl být u toho, když Česká republika opět začala být brána jako důvěryhodný partner nejen v rámci střední Evropy, ale i dalšími členy Evropské unie, a že se podařilo Českou republiku mnohem blíže propojit s řadou zemí Evropské unie. Vážím si toho, že jsem se mohl podílet na přípravě a prosazování řady iniciativ spojených s modernizací české ekonomiky i posílení našeho vlivu v Evropě. A těší mne, že evropská politika České republiky je mnohem více v centru pozornosti vlády i parlamentu, stejně jako veřejnosti. Je tomu tak mimo jiné i díky výrazně větší ochotě této vlády diskutovat klíčová témata evropské politiky prostřednictvím projektu Národního konventu o EU, který jsem měl možnost s kolegy připravit, prostřednictvím konzultací s partnery v rámci Rady hospodářské a sociální dohody i díky velmi aktivní komunikaci s veřejností.

Po více než třech letech za sebou na Úřadu vlády zanechávám silný profesionální tým, který je schopen efektivně koordinovat evropskou politiku vlády, chránit naše klíčové národní zájmy a aktivně provazovat evropská, zahraničně-politická a hospodářská témata tak, aby pro nás bylo členství v Evropské unii co nejpřínosnější. Chci jim poděkovat za obrovské nasazení, tisíce hodin práce přesčas a schopnost aktivně prosazovat to, co je nejlepší pro Českou republiku bez ohledu na tlaky z různých stran. Jsem si naprosto jist, že můj nástupce najde v týmu, který jsem vybudoval, pevnou oporu pro pokračování a rozvoj úspěšné evropské politiky vlády a ocení profesionalitu, odbornost i jazykové vybavení těch, kteří mají lví podíl na hladkém běhu koordinace evropské politiky u nás.

Vážený pane předsedo vlády, děkuji za příležitost podílet se na jednom z významných úspěchů této vlády, jímž je upevňování pozice našeho státu jakožto sebevědomého a důvěryhodného evropského partnera. Vážím si toho, že jsem měl se svým týmem možnost podporovat a naplňovat evropskou politiku vlády a jsem připraven i nadále se podílet na změnách, které tato země potřebuje pro to, aby byla úspěšnější, bezpečnější a spravedlivější.

Tomáš Prouza

Share